Frans Nauta

Frans spreekt Engels, Nederlands

Onderwerpen: Innovation, Sustainability

Services: Keynote, Presentatie

Meer info: LinkedIn, Website, Twitter,

Aanvraag expert

Frans Nauta

Frans Nauta

Frans Nauta is specialist op het gebied van verandering en vernieuwing, en het managen van innovatie. Waarom kunnen sommige bedrijven wel innoveren en anderen niet? Wat voor soort bedrijfsstructuur is daarvoor nodig? Hoe manage je innovatie?

Frans is lector Innovatie Publieke Sector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en zelfstandig adviseur. Hij schrijft voor Management Scope en ScienceGuide. Zijn belangrijkste projecten op het moment zijn Climate-KIC en ISPT. Climate-KIC is het programma van de EU om het klimaat-vraagstuk via innovatie aan te pakken. Frans is in Nederland verantwoordelijk voor het entrepreneurship programma. Voor het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) zet hij dit jaar de Innovation Academy op, waarin studenten en PhD’s getraind worden om met hun onderzoek te ondernemen.

Eerder was Frans oprichter en voorzitter van denktank Stichting Nederland Kennisland, de leidende Nederlandse denktank op het gebied van de kenniseconomie. Hij was ook de eerste secretaris en lid van het Innovatieplatform, onder voorzitterschap van de Minister-president.

Op 22 oktober 2008 kwam zijn boek Het Innovatieplatform; innoveren in het centrum van de macht uit. In dit boek geeft Frans Nauta een zo getrouw mogelijk beeld van zijn ervaringen als secretaris en lid van het Innovatie platform waar hij in augustus 2003 door voorzitter Balkenende voor uitgenodigd werd.

Kijk ook op de blog voor meer informatie!

Als adviseur heeft hij de afgelopen jaren gewerkt voor de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, OCenW en VROM, voor de provincies Zuid-Holland en Drenthe en voor steden als Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven en Vlissingen. Daarnaast werkt hij regelmatig met bedrijven, zoals Apple, Arboned, Fortis, ING, KPN, Logica CMG en Philips.

Het verbindende element in al dit werk is dat het altijd draait om verandering en vernieuwing. In zijn werk als onderzoeker heeft hij onder andere studie gedaan naar voorbeelden van een slimme overheid in Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Japan, Nederland, Nieuw Zeeland, Singapore, de VS en Zweden.

Hij is lid van de Sirius-beoordelingscommissie van het Platform Bèta Techniek, en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Holland Open. Voorheen was Frans voorzitter van stichting Cybersoek en bestuurslid van de VPRO.

Frans spreekt over Innovatie Management, Innovatieve bedrijfsstructuren, en innovatie binnen de publieke sector.

Voorbeelden lezingen:
Schoolleider = Innovatieleider?
Oratie aan de HAN: De mooiste innovatie van de afgelopen 100 jaar
Mees Nieuwsgierig op BIG – Congres Universiteit Groningen

Frans Nauta is onderdeel geworden van het ZakenKabinet Kelder 1 (Uitzending Bij ons in de BV).
Bekijk vanaf de 17e minuut:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Booking request

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.